Opleidingen

E.H.B.Oost voorziet eerste hulp opleidingen bepaald volgens de codex boek 1 titel 5 over welzijn op het werk ( B.S. 02/06/2017 ) en 
volgens de regels en decreten van de Vlaamse regering omtrent de regelgeving van Kind & Gezin.
Ambulance oost is opgenomen in de lijst van instellingen of werkgevers die vorming en bijscholing aan hulpverleners verstrekken, zoals gepubliceerd op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en op de site van de erkende opleidingscentra van Kind & Gezin.
EHBOost is de afdeling vorming van Ambulance Oost

Ambulance oost is erkend door : 
- F.O.D. Werkgelegenheid Arbeid en Sociaal Overleg
- commissie Niet Dringend Liggend Ziekenvervoer
- Kind & Gezin 

Wij geven opleidingen voorzien volgens uw noden zoals :
- opleiding eerste hulp voor scholen ( leerlingen of leraars )
- opleiding eerste hulp voor joggers
- opleiding basis eerste hulpverlener 15u
- opleiding niet dringend liggend ziekenvervoer 24u
- opleiding levensreddend handelen bij kinderen 3u ( kind & gezin )
- bijscholing basis eerste hulpverlener , ambulancier NDLZ , ... 4u
- opleiding of bijscholing volgens de noden van de klant
- ...

Wij voorzien :
- reanimatiepoppen ( baby , kind , volwassene )
- AED toestellen
- cursusboek
- powerpoint voorstelling
- geluidsinstallatie
- veel oefenmateriaal
- ...
image-195022-erkenning_HUA.jpg
image-186096-packindividual-practiman-1-1.jpg
image-186098-IMG_1041_-_kopie.w640.JPG
image-186102-AED20foto201.jpg